Güvenlik ve Sigorta

Fuar süresince yangın, duman rizikoları, infilak, deprem, dahili su basması, fırtına rizikoları ile grev, lokavt ve bunların getirdiği inzibati hareketlerin neden olacağı hasarlara karşı fuar sırasında teşhir edilecek mallarınız sigortalanmıştır (varsa teminatlar düşülerek). Meydana gelebilecek hasarlarda sigortadan yararlanılabilmesi için kazadan hemen sonra organizasyondan sorumlu bir yetkiliye müracaat edilmelidir. Aksi halde sigorta bir sorumluluk kabul etmemektedir.Ayrıca hasar gören malzeme uygun bir yerde saklanarak sigorta eksperine gösterilmelidir. Fuar tarihleri sırasında üçüncü şahıslara verilecek bedeni ve maddi zararlarda belirlenmiş limitler dahilinde teminat altına alınmıştır. Şirketimizin, muhtemel bir hırsızlık olayında herhangi bir mesuliyet taşımamakla birlikte fuar sahasında 24 saat süre ile güvenlik önlemleri alınmasını temin etmektedir. Katılımcılar, hırsızlık için ayrıca sigorta yaptırabilir.
destekleyenler destekleyenler destekleyenler destekleyenler destekleyenler destekleyenler destekleyenler destekleyenler destekleyenler destekleyenler destekleyenler destekleyenler destekleyenler destekleyenler